: تماس با دفتر گنج حضور در آمریکا

Tel: 001 818 970 3345

Email: parviz4762@mac.com

Search
جستجو

خلاصه برنامه ها
قسمت ۹۵۸

Please rate this video
Out of 8 votes | 455 Views
Poor            Good            Great

فایل صوتی خلاصه غزل - خانم لیلا


    

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۱ - خانم فرزانه

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۲ - خانم پارمیس

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۳ - خانم سرور

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۴ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خلاصه مثنوی - بخش ۵ - خانم لیلا

Set Stream Quality

      


فایل صوتی خوانش ابیات با صدای خانم سمانه

Set Stream Quality

      


خوانش تمام ابیات برنامه ۹۵۸ - فایل تصویری

Set Stream Quality

      


   خلاصه شرح ابیات برنامه ۹۵۸       پی‌دی‌اف ابیات و نکات انتخابی برنامه ۹۵۸ به‌صورت عکس       نکات برگزیده برنامه ۹۵۸
Centered Image

Description

Back

Privacy Policy