Search
جستجو

Ganj e Hozour audio Program #397
برنامه صوتی شماره ۳۹۷ گنج حضور

Please rate this audio
Out of 110 votes | 8877 Views
Poor            Good            Great

    

Set Stream Quality

  
Centered Image

Description

برنامه صوتی شماره ۳۹۷ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازیچند گویی که چه چاره‌ست و مرا درمان چیست

چاره جوینده که کرده‌ست تو را خود آن چیست

چند باشد غم آنت که ز غم جان ببرم

خود نباشد هوس آنک بدانی جان چیست

بوی نانی که رسیده‌ست بر آن بوی برو

تا همان بوی دهد شرح تو را کاین نان چیست

گر تو عاشق شده‌ای عشق تو برهان تو بس

ور تو عاشق نشدی پس طلب برهان چیست

این قدر عقل نداری که ببینی آخر

گر نه شاهیست پس این بارگه سلطان چیست

گر نه اندر تتق ازرق زیباروییست

در کف روح چنین مشعله تابان چیست

چونک از دور دلت همچو زنان می‌لرزد

تو چه دانی که در آن جنگ دل مردان چیست

آتش دیده مردان حجب غیب بسوخت

تو پس پرده نشسته که به غیب ایمان چیست

شمس تبریز اگر نیست مقیم اندر چشم

چشمه شهد از او در بن هر دندان چیستخفته از احوال دنیا روز و شب

چون قلم در پنجهٔ تقلیب رب

آنک او پنجه نبیند در رقم

فعل پندارد بجنبش از قلمنقد را از نقل نشناسد غویست

هین ازو بگریز اگر چه معنویست


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۴۱۲


پرده روشن دل بست و خیالات نمود

و آنک در پرده چنین پرده دل بست کجاست

razaniComment by: razani
با سلام
من مشکل مالی شما را درک می کنم اما اگر اصل صحبت هر برنامه قابل دانلودبود میتوانست بسیار مفید باشدوما میتوانستیم بصورت افلاین انرا در هرجااستفاده کنیم درایران دسترسی به اینترنت همه جا مقدور نیست


javaadzamaniComment by: javaadzamani
با سلام
شما میتونید با برنامه "internet download manager"
همه برنامه های اینجارو دانلود کنید


rodkhaneh43Comment by: rodkhaneh43
اواخر دی ماه 92 . ممنون مرد بزرگ . از این برنامه یک بار دیگر آموختم برای آرامش، وابسته به هیچ کس وهیچ چیز نباشم.همین . .


Back

Privacy Policy