Search
جستجو

Khalil Alinejad
Ya Rab

Description

Music & Vocal: Khalil Alinejad
CD: Aeen e Mastan


Saleh Kermanshahi Poem


یارب یارب ورندان مست میخانت وحق پرستان دیری دیوانت 

ویارب یارب شوزنده دارانکه زهی سوز دل ها دیدم دوعای بیماران

و اب دیده ی دل سوختگانت عشاق صادق عازیزم دایم گریانت

ولی جمال پیغمبرانت وشای لا فتی ها دیدم شیر یزدانت

 باده مرادتک به در کمانمتالار عشق مازیزم بدی زبانم

Back

Privacy Policy