Search
جستجو

قانون جبران مالی برنامهٔ گنج حضور

بینندهٔ عزیز برنامهٔ گنج حضور:
با سلام و احوالپرسی، و با تشکر و قدردانی از شما که این برنامه را تماشا می‌کنید. از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و این برنامه و تلویزیون را به منزلهٔ قانون جبران، هر ماهه حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامهٔ خدمات فرهنگی این تلویزیون، حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می‌کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل:parviz4762@mac.com اطلاع دهید.

حمایت مالی به روشهای زیر امکان پذیر است:


در صورت لزوم با شماره‌:
 001-438-686-7580  
(با پشتیبانی گنج حضور)۱- از طریق PayPal با کلیک بر روی لینک زیر:۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می‌خواهید، به عنوان حق عضویت، چارج شود. حق عضویت برای بینندگان محترم خارج از ایران حداقل ۱۰۰ دلار آمریکا می‌باشد.
۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi
P.O. Box 745 Woodland Hills, CA 
91365 USA. 
۴- از طریق اپلیکیشن zelle:(فقط در داخل آمریکا) 

To send money to TV, please fill the money sending form and put the followings:

Name: TREASURE OF PRESENCE, INC.

Code or ID: paul@rapidtest.com

To send money to the non-profit Rumi Center, please fill the money sending form and put the followings:

Name: PARVIZ SHAHBAZI FOUNDATION, INC.

Code or ID: shahbazi@rapidtest.com

۵- از طریق فرستادن پول نقد به حساب زیر، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح پایین:


TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION INC.
Wells Fargo Bank
6001 Topanga Canyon Blvd, Woodland Hills , CA
91367 USA.

Account #:
93759-57264
Routing #:
12100-0248-3
Swift #: WFBI US 6S
۶- رعایت قانون جبران و حمایت مالی از اروپا از طریق حساب بانکی گنج حضور در هلند:

Account #:
46.28.03.910

PARVIZ SHAHBAZI SHIRAMIN.
Bank: ABN.AMRO
IBAN #: NL94ABNA0462803910
BIC: ABNANL2A.
Ganj e Hozour TV and Radio broadcast from Los Angles
California and our address is: 

P.O.BOX 745, Woodland Hills,
CA 91365 USA.

Privacy Policy

Today visitors: 1184

Time base: Pacific Daylight Time