Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #227

برنامه شماره ۲۲۷ گنج حضور

 • Currently 4.72/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 43 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۲۲۷ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی
مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۸۷۲


مرغ اندیشه که اندر همه دلها بپری

به خدا کز دل و از دلبر ما بیاثری

آفتابی که به هر روزنهای درتابی

از سر روزن آن اصل بصر بیبصری

باد شبگیر که چون پیک خبرها آری

ز آنچ دریای خبرهاست چرا بیخبری

دیدبانا که تو را عقل و خرد میگویند

ساکن سقف دماغی و چراغ نظری

بر سر بام شدستی مه نو میجویی

مه نو کو و تو مسکین به کجا مینگری

دل ترسنده که از عشق گریزان شدهای

ز کف عشق اگر جان ببری جان نبری

رهزنانند به هر گام یکی عشوه دهی

وای بر تو گر از این عشوه دهان عشوه خری

ای مه ار تو عسسی الحذر از جامه کنان

که کلاهت ببرند ار چه که سیمین کمری

به حشر غره مشو این نگر ای مه کز بیم

میگریزی همه شب گر چه شه باحشری

میگریزی تو ولی جان نبری از کف عشق

تیرت آید سه پری گر چه همه تن سپری

گر همه تن سپری ور ره پنهان سپری

ور دو پر ور سه پری در فخ آن دام وری

مردم چشم که مردم به تو مردم بیند

نظرت نیست به دل گر چه که صاحب نظری

در درون ظلمات سیهی چشمان

همچو آب حیوان ساکنی و مستتری

خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد

آنک از چشمه او جوش کند دیده وری

گر شکر را خبری بودی از لذت عشق

آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری

چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد

ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت کری

شیر گردون که همه شیردلان از تو برند

جگر و صف شکنی حمیت و استیزه گری

جگر باجگران آب ظفر از تو خورند

به کمینگاه دل اهل دلان بیجگری

شیر ز آتش برمد سخت و دل آتشکدهای است

جان پروانه بود بر شرر شمع جری

پر پروانه بسوزد جز پروانه دل

که پرش ده پره گردد ز فروغ شرری

شاه حلمی ز خلاء زیر پر دل میرو

تا تو را علم دهد واهب انسان و پری

رو به مریخ بگو که بنگر وصلت دل

تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبری

گر توانی عوض سر سر دیگر دادن

سزد ار سر ببری حاکم و وهاب سری

سر ز تو یافت سری پر ز تو دزدید پری

ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری

شیشه گر کو به دمی صد قدح و جام کند

قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری

مشتری را نرسد لاف که من سیمبرم

که نبود و نبود سیمبری سیم بری

مشتری بود زلیخا مه کنعانی را

سیم بر بود بر سیم بر از زرشمری

زهره زخمه زن آخر بشنو زخمه دل

بتری غره مشو چنگ کنندت بتری

چنگ دل چند از این چنگ و دف و نای شکست

وای بر مادر تو گر نکند دل پدری

ای عطارد بس از این کاغذ و از حبر و قلم

زفتی و لاف و تکبر حیل و پرهنری

گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی

ور تو شیری به یکی برق ز روبه بتری

سر قدم کن چو قلم بر اثر دل میرو

که اثرهاست نهان در عدم و بیصوری

TagsComments

 1. Mansor Pooyan
  9 years, 5 months ago

  اینکه برخی، از روح اَقـدَس الهی در مقابل روح آدمی سخن می گوئید؛ آنچنانکه گویا الهی موجود است ماسوای روح آدمی؛ همانا نگرشی ست مغلوط و ثنویت مآب از یکطرف و در اساس دیانتی و فقاهتی از طرف دیگر که هیچ سنخیتی ندارد با عرفان ایرانی. اینجاست که باید گفت: چنین برساخته هائی؛ طرفی برنبسته اند از آموزه های مولانا رومی

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #227
برنامه شماره ۲۲۷ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۳۰۰ -۲۰۱ 
Views: 6,520
Submitted by: admin, Aug 17 2011


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S