Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #163

برنامه شماره ۱۶۳ گنج حضور

  • Currently 4.86/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 44 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۱۶۳ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی
مولوی، دیوان شمس، شماره ۲۶۰۶


مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی

خویش من و پیوندی نی همره و مهمانی

شیری است که میجوشد خونی است نمیخسبد

خربنده چرا گشتی شه زاده ارکانی

زر دارد و زر بدهد زین واخردت این دم

آن کس که رهانید از بسیار پریشانی

اشتر ز سوی بیشه بیجهد نمیآید

کی آمدهای ای جان زان خاک به آسانی

صد جا بترنجیدی گفتی نروم زین جا

گوش تو کشان کردم تا جوهر انسانی

در چرخ درآوردم نه گنبد نیلی را

استیزه چه میبافی ای شیخ لت انبانی

چون دیگ سیه پوشی اندر پی تتماجی

کو نخوت کرمنا کو همت سلطانی

تو مرد لب قدری نی مرد شب قدری

تو طفل سر خوانی نی پیر پری خوانی

سخت است بلی پندت اما نگذارندت

سیلی زندت آرد استاد دبستانی

هر لحظه کمندی نو در گردنت اندازد

روزی که به جد گیرد گردن ز کی پیچانی

بنگر تو در این اجزا که همرهشان بودی

در خود بترنجیده از نامی و ارکانی

زان جا بکشانمشان مانند تو تا این جا

و اندر پس این منزل صد منزل روحانی

چون بز همه را گویم هین برجه و خدمت کن

ریشت پی آن دادم تا ریش بجنبانی

گر ریش نجنبانی یک یک بکنم ریشت

ریش کی رهید از من تا تو دبه برهانی

یک لحظه شدی شانه در ریش درافتادی

یک لحظه شو آیینه چون حلقه گردانی

هم شانه و هم مویی هم آینه هم رویی

هم شیر و هم آهویی هم اینی و هم آنی

هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی

بیرنج چه میسلفی آواز چه لرزانی

خاموش کن از گفتن هین بازی دیگر کن

صد بازی نو داری ای نر بز لحیانی


مولوی، دیوان شمس، شماره ۸۸۸


زهره من بر فلک شکل دگر میرود

در دل و در دیدهها همچو نظر میرود

چشم چو مریخ او مست ز تاریخ او

جان به سوی ناوکش همچو سپر میرود

ابروی چون سنبله بیخبرست از مهش

گر خبرستش چرا فوق قمر میرود

ذره چرا شد سوار بر سر کره هوا

چون سوی تو آفتاب جمله به سر میرود

آن زحل از ابلهی جست زبردستیی

غافل از آن کاین فلک زیر و زبر میرود

دل ز شب زلف تو دید رخ همچو روز

زین شب و روز او نهان همچو سحر میرود

ترک فلک گاو را بر سر گردون ببست

کرد ندا در جهان کی به سفر میرود

جامه کبود آسمان کرد ز دست قضا

این قدرش فهم نی کو به قدر میرود

خاک دهان خشک را رعد بشارت دهد

کابر چو مشک سقا بهر مطر میرود

اختر و ابر و فلک جنی و دیو و ملک

آخر ای بییقین بهر بشر میرود

پنبه برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش

کان صنم حله پوش سوی بصر میرود

نای و دف و چنگ را از پی گوشی زنند

نقش جهان جانب نقش نگر میرود

آن نظری جو که آن هست ز نور قدیم

کاین نظر ناریت همچو شرر میرود

جنس رود سوی جنس بس بود این امتحان

شه سوی شه میرود خر سوی خر میرود

هر چه نهال ترست جانب بستان برند

خشک چو هیزم شود زیر تبر میرود

آب معانی بخور هر دم چون شاخ تر

شکر که در باغ عشق جوی شکر میرود

بس کن از این امر و نهی بین که تو نفس حرون

چونش بگویی مرو لنگ بتر میرود

جان سوی تبریز شد در هوس شمس دین

جان صدفست و سوی بحر گهر میرود

Tags

163


Comments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #163
برنامه شماره ۱۶۳ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۲۰۰ -۱۰۱ 
Views: 6,836
Submitted by: admin, Aug 12 2011


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S