Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour audio Program #511

برنامه صوتی شماره ۵۱۱ گنج حضور

 • Currently 4.35/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 197 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه صوتی شماره ۵۱۱ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی

PDF متن نوشته شده برنامه با فرمتPDF ،تمامی اشعار این برنامه


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۹۷۶


عشق شمس حق و دین کان گوهر کانیست آن

در دو عالم جان و دل را دولت معنیست آن

گر به ظاهر لشکر و اقبال و مخزن نیستش

رو به چشم جان نگر کان دولت جانیست آن

کله سر را تهی کن از هوا بهر میش

کله سر جام سازش، کان می جامیست آن

پختگان عشق را باشد ز خام خمر، جان

پخته نی و خام جستن مایه خامیست آن

تا کتاب جان او اندر غِلاف تن بود

گر چه خاص خاص باشد در هنر عامیست آن

آنک بالایی گزیند پست باشد عشق در

آنک پستی را گزید او مجلس سامیست آن

هرک جان پاک او زان می درآشامد ابد

گر چه هندو باشد آن و مکّی و شامیست آن

مر تن معمور را ویران کند هجران می

هرک کرد این تن خراب می، میش بانیست آن

آن می باقی بود اوّل که جان زاید از او

پس دروغ است آنک می جان است کان ثانیست آن

جان فانی را همیشه مست دار از جام او

رنگ باقی گیرد از می روح کان فانیست آن

در می باقی نشان پیوسته جان مردنی

کز جوار کیمیا آن مس زر کانیست آن

چون میان عقل و تن افتاد از می سه طلاق

هر تنی کو با خرد جفت است آن زانیست آن

در دل تنگ هوس باده بقا ساکن نگشت

هر دلی کاین می در او بنشست میدانیست آن

آنک جام او بگیرد یک نشانش این بود

در بیان سّر حکمت جان او مُنشیست آن

در شعاع می بقا بیند ابد پس بعد از آن

مال چه بود؟ کو ز عین جان خود مُعطیست آن

آنک وصف می بگوید باخود است و هوشیار

اهل قرآن نبود آنکس، لیک او مُقریست آن

حقّ و صاحب حقّ را از عاشقان مست پرس

زانک جام مست اندر عاشقان قاضیست آن

زانک حکم مست فعل می بود پس روشنست

حق و صاحب حق هم با حکم او راضیست آن

مطرب مستور بی‌پرده یکی چنگی بزن

وارهان از نام و ننگم، گر چه بدنامیست آن

وانما رخسار را تا بشکنی بازار بت

زان رخی کو حسرت صد آزر و مانیست آن

ای صبا تبریز رو، سجده ببر کان خاک پاک

خاک درگاه حیات انگیز ربّانیست آن


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۳۸۷


هر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی‌خویشتر

خواهی بیا در من نگر کز شید جان شیداییم


TagsComments

 1. feramiri4622
  9 years, 10 months ago

  مر تن معمور را ویران کند هجران می
  هرکه کرد این تن خراب می، میش بانیست آن
  آن می باقی بود اوّل که جان زاید از او
  پس دروغ است آنک می جان است کان ثانیست آن
  تمام صفات برشمرده ازمن ذهنی دراین برنامه شامل حال من می شود، امیدوارم زندگی خودعمارت دهنی مراویران نماید. وظاهرااین رابرایم برنامه ریزی نموده وگرنه محال وممکن بود که بااین برنامه هاآشناشوم.ولی راه دورودرازی درپیش دارم که عشق اول نمودآسان ولی...ا

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour audio Program #511
برنامه صوتی شماره ۵۱۱ گنج حضور
Category:
برنامه های صوتی گنج حضور
برنامه های صوتی ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 8,886
Submitted by: admin, Jun 25 2014


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S