Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour audio Program # 208

برنامه صوتی شماره ۲۰۸ گنج حضور

 • Currently 4.28/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 83 votes
Comments (6)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه صوتی شماره ۲۰۸ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی
مولوی، دیوان شمس، شماره ۱۳۱۶


رو رو که نهای عاشق ای زلفک و ای خالک

ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک

با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک

بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک

ای نازک نازکدل دل جو که دلت ماند

روزی که جدا مانی از زرک و از مالک

اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی

دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک

تو رستم دستانی از زال چه میترسی

یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک

من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد

بر چرخ همیگشتی سرمستک و خوش حالک

میگشتی و میگفتی ای زهره به من بنگر

سرمستم و آزادم ز ادبارک و اقبالک

درویشی وانگه غم از مست نبیذی کم

رو خدمت آن مه کن مردانه یکی سالک

بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو

بگذار منجم را در اختر و در فالک

من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم

من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک

با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر

میگفت به زیر لب لا تخدعنی والک

میگفتم و میپختم در سینه دو صد حیلت

میگفت مرا خندان کم تکتم احوالک

خامش کن و شه را بین چون باز سپیدی تو

نی بلبل قوالی درمانده در این قالک


TagsComments

 1. feramiri4622
  6 years, 8 months ago

  رو خدمت آن مه کن مردانه یکی سالک
  بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو

  اگرماچیزی میخواهیم باید درقبالش چیزهایی رابدهیم" .قانون است
  اگرماچیزی میخواهیم باید درقبالش چیزهایی رابدهیم" .قانون است
  اگرماچیزی میخواهیم باید درقبالش چیزهایی رابدهیم" .قانون است
 2. feramiri4622
  6 years, 8 months ago

  وای وای استاد باتفسیر ابن چند بیت آخرچه کرده اید شما . یعنی من امروز حسابی خراب کردم وهمه جیز رابه این خلخالکها باختم . " اگرماچیزی میخواهیم باید درقبالش چیزهایی رابدهیم" .قانون است اینقدر این برنامه راگوش میکنم تاملکه ذهنم شود .
  سپاسگزارم
  (5)
  من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم
  من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک
  با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر
  می‌گفت به زیر لب لا تخدعنی والک
  می‌گفتم و می‌پختم در سینه دو صد حیلت
  می‌گفت مرا خندان کم تکتم احوالک
 3. feramiri4622
  6 years, 8 months ago

  (4) امان از این دلتنگی ودلشکستگی که معلوم نیست کی ازاین دل مادی بیرون کشیده خواهد شد.باورکنید هیچ باری ازگذشته به دوش ندارم وهیچ نگران آینده هم نیستم .البته اگه این گفتارم از ذهن نباشد.ولی این ذهن خاموش شدنی نیست .فقط همچنان امیدوارم وازقانون مزرعه تبعیت مینمایم.بااین حساب امروزمن دوباره دریک امتحان الهی مردود شدم
  خامش کن و شه را بین چون باز سپیدی تو
  نی بلبل قوالی درمانده در این قالک
  شادوسلامت ب
 4. feramiri4622
  6 years, 8 months ago

  (3) وتاحدود زیادی همراه بابرنامه ریزی است ولی ظاهرااین مقدار کارناکافی است وهمان طورکه دریکی ازایمیل ها گفته بودم ذهن بسیارقوی درکشیده شدن به من های ذهنی دارم ومصداق این گفته الان شماست که فرمودید خیلی زودرنخ هستم وخیلی زود خشمگین میشوم ولی خوشبختانه دلیستگی به مادیات ندارم اما بسیارزود رنج هستم وسایرمسایل رفتاری بیشترین تاثیردرزودرنجی ام دارد.این برنامه بی نظیر است واقعا عالی است خدا قوت
 5. feramiri4622
  6 years, 8 months ago

  وجالب تر این که همیشه یکی ازمبادی شکرگذارییم سلامتی کامل بود اخیرامدتی است که به بیمار های مختلفی مبتلاشده ام که درخیلی ازموارد پزشکان نیزدرتشخیص ودرمان قطعی باشک وتردیدی مواج شده اندومصادف شدن دیدن این برنامه باین مشکلات والگوی رفتاری فعلی من فقط مایه تعجب وشگفتیم شد و جواب شک وتردید را برایم برطرف میتمایدولی نکته مهم همه این مشکلات همان کم کاری خودم است هرچند که ازهرفرصتی استفاده مینمایم(2(
 6. feramiri4622
  6 years, 8 months ago

  الله اکبر !!! امروز به محض اینکه ازاداره رسیدم وباهزارمن ، من ذهنی آورده ازاداره واردخانه شدم دقیقا باتفسیر اواخراین شعرازتلویزیون مواجه شدم وچون چندبیت آخربودوبرنامه به پایان رسید اومدم روی سایت تابرنامه روازابتداببینم والله اکبرکه این شعرنیزمصداق احوال من است جالب این جاست که خودم هم به همین نتیجه رسیده بودم که هشیاریم هنوز ازنوع هشیاری حضورنیست وهنوز همان ( نازک وخشمک) هستم .

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour audio Program # 208
برنامه صوتی شماره ۲۰۸ گنج حضور
Category:
برنامه های صوتی گنج حضور
برنامه های صوتی ۲۰۱ - ۳۰۰ 
Views: 5,860
Submitted by: admin, Jan 28 2013


حمایت گنج حضور


 :بیننده عزیز برنامه گنج حضور

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و بهر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: shahbazi@rapidtest.com اطلاع دهید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:در صورت لزوم با شماره 001-818-970-3345 (با پرویز شهبازی در آمریکا) و یا 001-818-224-4164 (با نسیبه در آمریکا) تماس بگیرید.


 

   

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.برای اعضا، در صورت درخواست، به شرح زیر CD یا DVD فرستاده خواهد شد.

              برای ساکنان آمریکا و کانادا، حق عضویت حداقل: 

             

                100 $ در ماه برای چهار عدد CD یا DVD

                75 $ در ماه برای سه عدد CD یا DVD

                50 $ در ماه برای دو عدد CD یا DVD

                30 $ در ماه برای یک عدد CD یا DVD

               

                برای ساکنان اروپا و کشور های دیگر 20 $ به مبلغ فوق افزوده خواهد شد.


۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S

             ۵- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور از تمام نقاط ایران به شرح زیر: 

 
Bank Saderat Iran

    Acc.No. 0215 9392 77000

    Card .No. 6037 6976 0349 0886

    Shahram Sharifzadeh Tadi    بانک صادرات


    شماره‌ حساب: 0215939277000

   شماره کارت: 6037 6976 0349 0886

    به نام: شهرام شریف زاده طادی