Parviz Shahbazi

ganj e Hozour Program #209

برنامه شماره ۲۰۹ گنج حضور

 • Currently 4.29/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 63 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۲۰۹ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی
مولوی، دیوان شمس، شماره ۶۸۶


ای مطرب جان چو دف به دست آمد

این پرده بزن که یار مست آمد

چون چهره نمود آن بت زیبا

ماه از سوی چرخ بت پرست آمد

ذرات جهان به عشق آن خورشید

رقصان ز عدم به سوی هست آمد

غمگین ز چیی مگر تو را غولی

از راه ببرد و همنشست آمد

زان غول ببر بگیر سغراقی

کان بر کف عشق از الست آمد

این پرده بزن که مشتری از چرخ

از بهر شکستگان به پست آمد

در حلقه این شکستگان گردید

کان دولت و بخت در شکست آمد

این عشرت و عیش چون نماز آمد

وین دردی درد آبدست آمد

خامش کن و در خمش تماشا کن

بلبل از گفت پای بست آمد


مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر ۳۱۳۳


کودکی در پیش تابوت پدر

زار مینالید و بر میکوفت سر

کای پدر آخر کجاات میبرند

تا ترا در زیر خاکی آورند

میبرندت خانهای تنگ و زحیر

نی درو قالی و نه در وی حصیر

نی چراغی در شب و نه روز نان

نه درو بوی طعام و نه نشان

نی درش معمور نی بر بام راه

نی یکی همسایه کو باشد پناه

چشم تو که بوسهگاه خلق بود

چون شود در خانهٔ کور و کبود

خانهٔ بیزینهار و جای تنگ

که درو نه روی میماند نه رنگ

زین نسق اوصاف خانه میشمرد

وز دو دیده اشک خونین میفشرد

گفت جوحی با پدر ای ارجمند

والله این را خانهٔ ما میبرند

گفت جوحی را پدر ابله مشو

گفت ای بابا نشانیها شنو

این نشانیها که گفت او یک بیک

خانهٔ ما راست بی تردید و شک

نه حصیر و نه چراغ و نه طعام

نه درش معمور و نه صحن و نه بام

زین نمط دارند بر خود صد نشان

لیک کی بینند آن را طاغیان

خانهٔ آن دل که ماند بی ضیا

از شعاع آفتاب کبریا

تنگ و تاریکست چون جان جهود

بی نوا از ذوق سلطان ودود

نه در آن دل تافت نور آفتاب

نه گشاد عرصه و نه فتح باب

گور خوشتر از چنین دل مر ترا

آخر از گور دل خود برتر آ

زندهای و زندهزاد ای شوخ و شنگ

دم نمیگیرد ترا زین گور تنگ

یوسف وقتی و خورشید سما

زین چه و زندان بر آ و رو نما

یونست در بطن ماهی پخته شد

مخلصش را نیست از تسبیح بد

گر نبودی او مسبح بطن نون

حبس و زندانش بدی تا یبعثون

او بتسبیح از تن ماهی بجست

چیست تسبیح آیت روز الست

گر فراموشت شد آن تسبیح جان

بشنو این تسبیحهای ماهیان

هر که دید الله را اللهیست

هر که دید آن بحر را آن ماهیست

این جهان دریاست و تن ماهی و روح

یونس محجوب از نور صبوح

گر مسبح باشد از ماهی رهید

ورنه در وی هضم گشت و ناپدید

ماهیان جان درین دریا پرند

تو نمیبینی که کوری ای نژند

بر تو خود را میزنند آن ماهیان

چشم بگشا تا ببینیشان عیان

ماهیان را گر نمیبینی پدید

گوش تو تسبیحشان آخر شنید

صبر کردن جان تسبیحات تست

صبر کن کانست تسبیح درست

هیچ تسبیحی ندارد آن درج

صبر کن الصبر مفتاح الفرج

صبر چون پول صراط آن سو بهشت

هست با هر خوب یک لالای زشت

تا ز لالا میگریزی وصل نیست

زانک لالا را ز شاهد فصل نیست

تو چه دانی ذوق صبر ای شیشهدل

خاصه صبر از بهر آن نقش چگل

مرد را ذوق از غزا و کر و فر

مر مخنث را بود ذوق از ذکر

جز ذکر نه دین او و ذکر او

سوی اسفل برد او را فکر او

گر برآید تا فلک از وی مترس

کو به عشق سفل آموزید درس

او به سوی سفل میراند فرس

گرچه سوی علو جنباند جرس

از علمهای گدایان ترس چیست

کان علمها لقمهٔ نان را رهیست


Tags

209


Comments

 1. Mansor Pooyan
  9 years, 8 months ago

  مولوی پرواز معنوی خود را از سکوی دیانت آغازکرد؛ امّـا پس از دیدار با شمس؛ از پوسته شریعت گذر نمود تا بیواسطه و بلافصل؛ به منزلگه عشق یعنی به ساحت ِیکتائی ِجان ِجانان واصل آید. شمس به او آموخت که پرنده مـُردنی ست و پرواز را چو سـیمرغ؛ بال بی پروائی باز باید گشود.
  در طی ِطریق سوی فراخنای سپهر ِعشق، هیچ آداب و ترتیبی جز سبکبالی و وارهیدگی از ذهـنیـَت و مـَنـیـَت مطرح نمی باشد. روا-داری و تساهل را دستمایه باید کرد در بیان نگرشی وحدت-جویانه از وجود و نیز ما را شایسته رویکردی ست شراکت-جویانه در هماهنگی و یگانگی با عشق! ما در زندگی با آن سیمرغانی همراهی می کنیم که در گِرو ِحضوری شاد و فارغ از مـَنـیـّــَت؛ دل بسته هستند.

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
ganj e Hozour Program #209
برنامه شماره ۲۰۹ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۳۰۰ -۲۰۱ 
Views: 7,059
Submitted by: admin, Aug 05 2011


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S