Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #794

برنامه شماره ۷۹۴ گنج حضور

 • Currently 4.24/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 417 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۷۹۴ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی


۱۳۹۸ تاریخ اجرا: ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ - ۲۶ آذر


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۴۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1945, Divan e Shams


هر چه آن سرخوش کُند، بویی بُوَد از یارِ من          

هر چه دل واله(۱) کُند، آن پرتوِ دلدارِ من


خاک را و خاکیان را این همه جوشش ز چیست؟

ریخت بر رویِ زمین یک جُرعه از خَمّارِ(۲) من


هر که را افسرده دیدی، عاشقِ کارِ خودست

منگر اندر کارِ خویش و بنگر اندر کارِ من


در بهاران گشت ظاهر جمله اسرارِ زمین

چون بهارِ من بیاید، بَردَمد اسرارِ من


چون به گلزارِ زمین خارِ زمین پوشیده شد

خارخارِ(۳) من نماند چون دَمَد گلزارِ من


هر که بیمارِ خزان شد، شربتی خورد از بهار

چون بهارِ من بخندد بَرجَهد بیمارِ من


چیست این بادِ خزانی؟ آن دَمِ انکارِ(۴) تو

چیست آن بادِ بهاری؟ آن دَمِ اقرارِ(۵) من


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۹۸۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2981, Divan e Shams


زان مزدِ کار می‌نرسد مر تو را که تو

پیوسته نیستی تو درین کار، گه گهی


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 315


گوش دار، ای اَحْوَل اینها را بهوش

دارویِ دیده بکَش از راهِ گوش


پس کلامِ پاک در دل های کور

می‌نپاید، می‌رود تا اصلِ نور


وآن فسونِ دیو در دل هایِ کژ

می‌رود چون کفشِ کژ در پایِ کژ


گرچه حکمت را به تکرار آوری

چون تو نااهلی، شود از تو بَری


ورچه بنْویسی نشانش می‌کنی

ورچه می‌لافی بیانش می‌کنی


او ز تو رُو در کَشَد ای پُرْستیز

بندها را بگْسَلَد وز تو گُریز


ور نخوانی و، ببیند سوزِ تو

عِلم باشد مرغِ دستْ‌آموزِ تو


او نپاید پیشِ هر نااُوستا

همچو طاووسی به خانهٔ روستا


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۲۱۶۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 2163


هر که خواهد همنشینیِّ خدا

تا نشیند در حضورِ اولیا


از حضورِ اولیا گر بِسکُلی

تو هلاکی ز آنکه جزوِ بی کُلی


هر که را دیو از کریمان وا بَرَد

بی کَسَش یابد، سرش را او خَورَد


یک بَدَست(۶) از جمع رفتن یک زمان

مکرِ شیطان باشد، این نیکو بدان


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۱۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 316


چون بسی ابلیسِ آدم‌روی هست

پس به هر دستی نشاید داد دست


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم ، بیت ۱۲۲۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 5, Line # 1221


دیو چون عاجز شود در اِفتِتان

اِستِعانَت جوید او زین اِنسیان


که شما یارید با ما، یاریی

جانبِ مایید جانب داریی


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۴۳۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 4326


تو چو عزم دین کنی با اِجتِهاد*

دیو بانگت بر زند اندر نَهاد


که مرو زان سو ** بیندیش ای غوی(۷)

که اسیر رنج و درویشی شوی


بی‌نوا گردی، ز یاران وابُری

خوار گردیّ و پشیمانی خوری


تو ز بیم بانگ آن دیو لعین

وا گریزی در ضلالت از یقین


که: هَلا فردا و پس فردا مراست

راه دین پویم که مُهلت پیش ماست


مرگ بینی باز، کو از چپّ و راست

می‌کُشد همسایه را تا بانگ خاست


باز عَزم دین کنی از بیمِ جان

مرد سازی خویشتن را یک زمان


پس سِلَح بر بندی از علم و حِکَم

که من از خوفی نیارم پای کم


باز بانگی بر زند بر تو ز مَکر

که بترس و باز گرد از تیغ فقر


باز بگریزی ز راه روشنی

آن سِلاح علم و فن را بفکنی


سالها او را به بانگی بنده‌ای

در چنین ظلمت نمد افکنده‌ای(۸)


هیبت بانگ شیاطین، خلق را

بند کرده ست و گرفته حَلق(۹) را


تا چنان نومید شد جانشان ز نور

که روان کافران ز اهل قبور


این شکوه بانگ آن ملعون بود

هیبت بانگ خدایی چون بود؟


هیبت بازست بر کبک نجیب

مر مگس را نیست زان هیبت نصیب


زانکه نبود باز صیاد مگس

عنکبوتان می مگس گیرند و بس


عنکبوت دیو، بر چون تو ذُباب

کرّ و فر دارد، نه بر کبک و عقاب


بانگ دیوان، گله‌بان اَشقیاست

بانگ سلطان، پاسبان اولیاست


تا نیامیزد بدین دو بانگ دور

قطره‌ای از بحر خوش با بحر شور


قرآن کریم، سوره اسراء(۱۷)، آیه ۶۵و۶۴

Quran, Sooreh Al-Israa(#17), Line #64,65


« وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.» (۶۴)


« با فرياد خويش هر كه را توانى از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت جوى و به آنها وعده بده. و حال آنكه شيطان جز به فريبى وعده‌شان ندهد.»


« إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا » (۶۵)


« تو را بر بندگان من هيچ تسلطى نباشد و پروردگار تو براى نگهبانيشان كافى است.»


**قرآن کریم، سوره بقره(۲)، آیه ۲۶۸

Quran, Sooreh Al-Baqrah(#2), Line #268


الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.


شيطان شما را از بينوايى مى‌ترساند و به كارهاى زشت وا مى‌دارد، در حالى كه خدا شما را به آمرزش خويش و افزونى وعده مى‌دهد. خدا گشايش‌دهنده و داناست.


  

(۱) واله: شیفته، عاشق، بی قرار از عشق

(۲) خَمّار: مِی فروش، شراب فروش

(۳) خارخار: اظطراب، نگرانی

(۴) انکار کردن: منکر شدن، نپذیرفتن

(۵) اقرار کردن: اعتراف کردن، بروز دادن

(۶) اَحوَل: لوچ، دوبین

(۷) می نَپاید: نمی پاید، از مصدر پاییدن به معنی طول کشیدن، دوام داشتن و ماندن

(۸) فُسون: اَفسون، مکر، تزویر، سِحر، جادو

(۹) کژ: کج، ناراست

(۱۰) بَری: بی گناه، پاک، مقابل گناهکار

(۱۱) نااوسْتا: نااوستاد؛ آن که در کار خود مهارت ندارد

(۱۲بِسْکُلی: از مصدر سِکُلیدن یا گُسلیدن ]=گُسستن=گُسیختن[ بهمعنی پاره کردن، پاره شدن

(۱۳) بَدَست: وَجَب

(۱۴) نَشاید: شایسته نیست، سزاوار نیست، فعل از مصدر شایستن

(۱۵) اِفْتِتان: گمراه کردن

(۱۶) اسْتِعانَت: یاری خواستن

(۱۷) اِنْسیان: آدمیان، جمع اِنْس

(۱۸) غَوی: گمراه

(۱۹) ضَلالت: گمراهی، گمراه شدن

(۲۰) سِلَح: مخفف سلاح، اسباب و آلات جنگ

(۲۱) نَمَد افکندن: مستقر شدن

(۲۲) حَلق گرفتن: نَفَس را بُراندن

(۲۳) اهلِ قُبور: مُردگان، اصحاب قبرها

(۲۴) مَلعون: لعنت شده، نفرین شده

(۲۵) هیبَت: ترس، هول، شکوه، عظمت

(۲۶) ذُباب: مگس

(۲۷) اشقیا: بدبختان، جمع شقی به معنی بدبخت

************************

تمام اشعار برنامه بر اساس فرمت سایت گنج نما برای جستجوی آسان


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۴۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1945, Divan e Shams


هر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من          

هر چه دل واله کند آن پرتو دلدار من


خاک را و خاکیان را این همه جوشش ز چیست

ریخت بر روی زمین یک جرعه از خمار من


هر که را افسرده دیدی عاشق کار خودست

منگر اندر کار خویش و بنگر اندر کار من


در بهاران گشت ظاهر جمله اسرار زمین

چون بهار من بیاید بردمد اسرار من


چون به گلزار زمین خار زمین پوشیده شد

خارخار من نماند چون دمد گلزار من


هر که بیمار خزان شد شربتی خورد از بهار

چون بهار من بخندد برجهد بیمار من


چیست این باد خزانی آن دم انکار تو

چیست آن باد بهاری آن دم اقرار من


مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۹۸۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2981, Divan e Shams


زان مزد کار می‌نرسد مر تو را که تو

پیوسته نیستی تو درین کار گه گهی


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 315


گوش دار ای احول اینها را بهوش

داروی دیده بکش از راه گوش


پس کلام پاک در دل های کور

می‌نپاید می‌رود تا اصل نور


وآن فسون دیو در دل های کژ

می‌رود چون کفش کژ در پای کژ


گرچه حکمت را به تکرار آوری

چون تو نااهلی شود از تو بری


ورچه بنویسی نشانش می‌کنی

ورچه می‌لافی بیانش می‌کنی


او ز تو رو در کشد ای پرستیز

بندها را بگسلد وز تو گریز


ور نخوانی و ببیند سوز تو

علم باشد مرغ دست‌آموز تو


او نپاید پیش هر نااوستا

همچو طاووسی به خانه روستا


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۲۱۶۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 2163


هر که خواهد همنشینی خدا

تا نشیند در حضور اولیا


از حضور اولیا گر بسکلی

تو هلاکی ز آنکه جزو بی کلی


هر که را دیو از کریمان وا برد

بی کسش یابد سرش را او خورد


یک بدست از جمع رفتن یک زمان

مکر شیطان باشد این نیکو بدان


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۱۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 316


چون بسی ابلیس آدم‌روی هست

پس به هر دستی نشاید داد دست


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم ، بیت ۱۲۲۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 5, Line # 1221


دیو چون عاجز شود در افتتان

استعانت جوید او زین انسیان


که شما یارید با ما یاریی

جانب مایید جانب داریی


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۴۳۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 4326


تو چو عزم دین کنی با اجتهاد

دیو بانگت بر زند اندر نهاد


که مرو زان سو  بیندیش ای غوی

که اسیر رنج و درویشی شوی


بی‌نوا گردی ز یاران وابری

خوار گردی و پشیمانی خوری


تو ز بیم بانگ آن دیو لعین

وا گریزی در ضلالت از یقین


که هلا فردا و پس فردا مراست

راه دین پویم که مهلت پیش ماست


مرگ بینی باز کو از چپ و راست

می‌کشد همسایه را تا بانگ خاست


باز عزم دین کنی از بیم جان

مرد سازی خویشتن را یک زمان


پس سلح بر بندی از علم و حکم

که من از خوفی نیارم پای کم


باز بانگی بر زند بر تو ز مکر

که بترس و باز گرد از تیغ فقر


باز بگریزی ز راه روشنی

آن سلاح علم و فن را بفکنی


سالها او را به بانگی بنده‌ای

در چنین ظلمت نمد افکنده‌ای


هیبت بانگ شیاطین خلق را

بند کرده ست و گرفته حلق را


تا چنان نومید شد جانشان ز نور

که روان کافران ز اهل قبور


این شکوه بانگ آن ملعون بود

هیبت بانگ خدایی چون بود


هیبت بازست بر کبک نجیب

مر مگس را نیست زان هیبت نصیب


زانکه نبود باز صیاد مگس

عنکبوتان می مگس گیرند و بس


عنکبوت دیو بر چون تو ذباب

کر و فر دارد نه بر کبک و عقاب


بانگ دیوان گله‌بان اشقیاست

بانگ سلطان پاسبان اولیاست


تا نیامیزد بدین دو بانگ دور

قطره‌ای از بحر خوش با بحر شور


قرآن کریم، سوره اسراء(۱۷)، آیه ۶۵و۶۴

Quran, Sooreh Al-Israa(#17), Line #64,65


« وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.» (۶۴)


« با فرياد خويش هر كه را توانى از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت جوى و به آنها وعده بده. و حال آنكه شيطان جز به فريبى وعده‌شان ندهد.»


« إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا » (۶۵)


« تو را بر بندگان من هيچ تسلطى نباشد و پروردگار تو براى نگهبانيشان كافى است.»


قرآن کریم، سوره بقره(۲)، آیه ۲۶۸

Quran, Sooreh Al-Baqrah(#2), Line #268


الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.


شيطان شما را از بينوايى مى‌ترساند و به كارهاى زشت وا مى‌دارد، در حالى كه خدا شما را به آمرزش خويش و افزونى وعده مى‌دهد. خدا گشايش‌دهنده و داناست.
Comments

 1. niloofar faraji
  4 years, 6 months ago

  سپاسفراوان

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #794
برنامه شماره ۷۹۴ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۸۰۰ - ۷۰۱
Views: 9,284
Submitted by: admin, Dec 18 2019


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S