Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #241

برنامه شماره ۲۴۱ گنج حضور

 • Currently 4.30/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 30 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۲۴۱ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی
مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۶۳۴


امروز در این شهر نفیر است و فغانی

از جادوی چشم یکی شعبده خوانی

در شهر به هر گوشه یکی حلقه به گوشی است

از عشق چنین حلقه ربا چرب زبانی

بیزخم نیابی تو در این شهر یکی دل

از تیر نظرهای چنین سخته کمانی

ای شهر چه شهری تو که هر روز تو عید است

ای شهر مکان تو شد از لطف زمانی

چه جای مکان است و چه سودای زمان است

ای هر دو شده از دم تو نادره لانی

شهری است که او تختگه عشق خدایی است

بغداد نهان است وز او دل همدانی

امروز در این مصر از این یوسف خوبی

بیزجر و سیاست شده هر گرگ شبانی

صد پیر دو صدساله از این یوسف خوش دم

مانند زلیخا شده در عشق جوانی

او حاکم دلها و روانهاست در این شهر

ماننده تقدیر خدا حکم روانی

صد نور یقین سجده کن روی چو ماهش

کی سوی مهش راه بزد ابر گمانی

صد چون من و تو محو چنان بیمن و مایی

چون ظلمت شب محو رخ ماه جهانی

جز حضرت او نیست فقیرانه حضوری

جز سایه خورشید رخش نیست امانی

از حیله او یک دو سخن دارم بشنو

چون زهره ندارم که بگویم که فلانی

گر نام نگوییم و نشان نیز نگوییم

زین باده شکافیده شود شیشه جانی

هین دست ملرزان و فروکش قدح عشق

پازهر چو داری نکند زهر زیانی

هر چیز که خواهی تو ز عطار بیابی

دکان محیط است و جز این نیست دکانی

TagsComments

 1. Mansor Pooyan
  9 years, 4 months ago

  ما معمولاً برخوردی ابزار-گونه و منفعت-جویانه به اشیاء و به موجودات و به وضعیتها داریم. لذا به فضای خالی ِبین حوادث و تعیینات و افکار توجه نمی کنیم. همانطور که بین اشیاء، فضایی خالی وجود دارد؛ مشابهاً در حد فاصل ِافکار و رویدادها نیز فرصت رصد کردن خلاء یعنی فضای تهیدگی میسـّر می باشد. مثلاً همانطور که بین من و دیگری، فضایی ست خالی که کس ِدیگری در میانه موجود نیست؛ همانطور نیز فاصله‌ای خالی ست میان کلمات و در رد و بدل کردن مکالمات.
  حالا: با توجه به فضای خالی بین دو فکر، سعی کنید در وضعیت مراقبه ای قرار بگیرید که همانا سکوت ِذهن؛ یعنی نقطهء پرگاری ست که "هستی ِنیست-نما" می باشد.

  با رصد کردن نواحی ِسکوت و با تقویت مواقع ِحضور و همچنین با تمرین عدم تعبیر؛ ذهننیت عادت زده خود را تحت کنترل درآورده؛ از خوی دیرینه خویش در اظهار نظر و قضاوتگری ممانعت کنید تا میدانهای انرژی و سبکبالی در شما تحکیم شوند. بدین نحو می توانید بر ذهنیت باوری خویش فائق آمده؛ شادمانی را از بند ِزنجیر "مــَنـیـَت" آزاد کنید.

  برای ترک عادات باید از روش "خلاف آمد" ِامور یعنی نعل ِوارونه زدن؛ استفاده نمائید. عادات تعبیر و قضاوت و ارزش گذاری را از طریق ِروش ِخلاف آمد؛ یعنی با استفاده از روش ِ"آئینگی" ِمشاهدهء بدون نظر پردازی"؛ جبران ِمافات کرده؛ فقط دیدن را منظرگاه خویش کرده؛ از ارزشگذاری و خوب و بد کردن مشاهدات بپرهیزید.

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #241
برنامه شماره ۲۴۱ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۳۰۰ -۲۰۱ 
Views: 7,434
Submitted by: admin, Aug 17 2011


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S