Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #590

برنامه شماره ۵۹۰ گنج حضور

  • Currently 4.29/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 236 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۹۰ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی


۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۲۲ دی  
مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۶۵

Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Qazal) # 1265, Divan e Shams


آن مه که هست گردون(۱) گردان و بی‌قرارش

وان جان که هست این جان وین عقل مُستَعارش(۲)

هر لحظه اختیاری نو نو دهد به جان‌ها

وین اختیارها را بشکسته اختیارش

من جسم و جان ندانم، من این و آن ندانم

من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش

آن روی همچو روزش وان رنگ دلفروزش

وان لطف توبه سوزش وان خلق چون بهارش

عشقش بلای توبه داده سزای توبه

آخر چه جای توبه با عشق توبه خوارش؟!

چون دوست و دشمن او هستند رهزن او

ماییم و دامن او، بگرفته استوارش

از عشق جام و دورش شاید کشید جورش

چون گوش دوست داری می‌بوس گوشوارش

من حلقه‌های زلفش از عشق می‌شمارم

ور نه کجا رسد کس در حد و در شمارش

لطفش همی‌شمارم، دل با دم شمرده

جانیش بخش آخر ای کشته زار زارش


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۵۰۶

Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Mathnavi), Book # 2, Line # 3506


تشنیع صوفیان بر آن صوفی کی پیش شیخ بسیار می‌گوید.


صوفیان بر صوفیی شُنْعه(۳) زدند

پیش شیخ خانقاهی آمدند

شیخ را گفتند: داد جان ما

تو ازین صوفی بجو ای پیشوا

گفت: آخر چه گله‌ست ای صوفیان؟

گفت: این صوفی سه خو دارد گران

در سخن بسیارگو همچون جرس

در خورش افزون خورد از بیست کس

ور بخسپد هست چون اصحاب کهف

صوفیان کردند پیش شیخ زَحْـف(۴)

شیخ رو آورد سوی آن فقیر

که ز هر حالی که هست اوساط گیر

در خبر خَیْرُ الْاُمور اَوْساطُها(۵)

نافع آمد ز اعتدال اخلاطُها(۶)

گر یکی خلطی فزون شد از عرض

در تن مردم پدید آید مرض

بر قرین خویش مفزا در صفت

کان فراق آرد یقین در عاقبت

نطق موسی بد بر اندازه ولیک

هم فزون آمد ز گفت یار نیک

آن فزونی با خَضِر آمد شِقاق(۷)

گفت: رَوْ تو مُکْثِری(۸) هذا فِراق*

موسیا بسیار گویی دور شو

ور نه با من گنگ باش و کور شو

ور نرفتی وز ستیزه شِسته‌ای(۹)

تو به معنی رفته‌ای بگسسته‌ای

چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز

گویدت: سوی طهارت رَوْ بتاز


* قرآن کریم، سوره كهف (١٨) ، آیه ٧٨

Quran, Sooreh Maaarej (# 18), Line # 78


قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ...


ترجمه فارسی

Farsi Translation


گفت: اين [زمان‌] جدايى ميان من و توست...


ترجمه انگلیسی

English Translation


He answered: "This is the parting between me and thee"...


مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۲۶۶۹

Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Mathnavi), Book # 6, Line # 2669


پنج وقت آمد نماز و رهنمون

عاشقان را فی صَلاةٍ دائِمون**

نه به پنج آرام گیرد آن خُمار

که در آن سرهاست نی پانصد هزار

نیست زُرْغِبّاً(۱۰) وظیفهٔ عاشقان

سخت مَسْتَسْقِیست(۱۱) جان صادقان

نیست زُرْغِبّاً وظیفهٔ ماهیان

زانک بی‌دریا ندارند انس جان

آب این دریا که هایل بُقْعه‌ای(۱۲) ست

با خمار ماهیان خود جرعه‌ای ست

یک دم هجران بر عاشق چو سال

وصل سالی متصل پیشش خیال

عشق مُسْتَسْقی است مستسقی‌طلب

در پی هم این و آن چون روز و شب

روز بر شب عاشقست و مُضطَرست(۱۳)

چون ببینی شب برو عاشق‌ترست

نیستشان از جست‌وجو یک لحظه‌ ایست

از پی همشان یکی دم ایست نیست

این گرفته پای آن، آن گوش این

این بر آن مدهوش و آن بیهوش این

در دل معشوق جمله عاشق است

در دل عَذْرا همیشه وامِقْ است

در دل عاشق به جز معشوق نیست

در میانشان فارِق(۱۴) و فارُوق(۱۵) نیست

بر یکی اُشتر بود این دو دَرا(۱۶)

پس چه زُرْغِبّاً بگنجد این دو را؟

هیچ کس با خویش زُرْغِبّاً نمود؟

هیچ کس با خود به نوبت یار بود؟

آن یکیی(۱۷) نه که عقلش فهم کرد

فهم این موقوف شد بر مرگ مرد

ور به عقل ادراک این ممکن بدی

قهر نفس از بهر چه واجب شدی؟

با چنان رحمت که دارد شاه هُش

بی‌ضرورت چون بگوید: نفس کُش؟


** قرآن کریم، سوره معارج (۷۰) ، آیه ۲۳

Quran, Sooreh Maaarej (# 70), Line # 23الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ


ترجمه فارسی

Farsi Translation


نمازگزاران [حقیقی] دائماً در حال نماز هستند.


ترجمه انگلیسی

English Translation


Those who remain steadfast to their prayer;


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۵۲۰

Rumi (Molana Jalaleddin) Poems (Mathnavi), Book # 2, Line # 3520


ور نرفتی خشک خُنبان(۱۸) می‌شوی

خود نمازت رفت پیشین(۱۹) ای غَوی(۲۰)

رو بر آنها که هم‌جفت تُوَند

عاشقان و تشنهٔ گفت تُوَند

پاسبان بر خوابناکان بر فزود

ماهیان را پاسبان حاجت نبود

جامه‌پوشان را نظر بر گازُرست(۲۱)

جان عریان را تجلی زیورست

یا ز عریانان به یکسو باز رو

یا چو ایشان فارغ از تن جامه شو

ور نمی‌تانی که کل عریان شوی

جامه کم کن تا ره اَوْسط روی(۱) گردون:‌ آسمان

(۲مُستَعار: قرضی، به عاریه گرفته شده

(۳شُنْعه:‌ از مصدر تشنیع به معنی طعنه، درشتی، شُنْعه زدن به معنی 

طعنه زدن و نکوهش کردن است.

(۴زَحْـف: انبوه شدن و جمع شدن برای جنگ.

(۵) خَیْرُ الْاُمور اَوْساطُها: اشاره به حدیثی است 

« بهترین کارها در میانه روی است ». 

(۶اخلاط: جمع خِلط به معنی آمیزه های چهارگانه شامل خون و بلغم و صفرا و سودا که عدم تعادل هر یک از آنها باعث 

بیماری می شود.

(۷شِقاق: جدایی و دشمنی

(۸) مُکْثِر:‌ پُرگو

(۹شِسته‌:‌ مخفف نشسته است.

(۱۰زُرْغِبّاً: اشاره به حدیثی که می گوید : « دوستان خود را گاه گاه دیدار کنید ».( نه هر روز و هر ساعت که از آنها دلزده شوید)

(۱۱مُسْتَسْقِی:‌ آب خواهنده، بسیار تشنه

(۱۲) هایل بُقْعه:‌ جایگاهی هولناک

(۱۳مُضطَر: درمانده، بیچاره

(۱۴فارِق: فرق گذارنده، جدا کننده

(۱۵فارُوق: بسیار فرق گذارنده، بسیار جدا کننده، صیغه مبالغه فارِق

(۱۶) دَرا: زنگ، جرس

(۱۷یکیی: با یای مصدری به معنی واحد بودن، یگانگی

(۱۸) خُنبان: جنبان

(۱۹) پیشین: از پیش

(۲۰) غَوی: گمراه

(۲۱) گازُر: رخت شوی

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #590
برنامه شماره ۵۹۰ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 10,017
Submitted by: admin, Jan 13 2016


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S