Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #430

برنامه شماره ۴۳۰ گنج حضور

 • Currently 4.07/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 74 votes
Comments (1)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۴۳۰ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازیز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود

تو نفخ صوری یا خود قیامت موعود؟

شنودهام که بسی خلق جان بداد و بمرد

ز ذوق و لذت آواز و نغمه داود

شها نوای تو برعکس بانگ داودست

کز آن بمرد و از این زنده میشود موجود

ز حلق نیست نوایت ولیک حلقه رباست

هزار حلقه ربا را چو حلقه او بربود

دلا تو راست بگو دوش می کجا خوردی؟

که از پگاه تو امروز مولَعی بسرود

سرود و بانگ تو زان رو گشاد میآرد

که آن ز روح معلّاست نی ز جسم فرود

چو بند جسم نگشتی گشاد جان دیدی

که هر که تخم نکو کشت دخل بد ندرود

یقین که بوی گل فقر از گلستانیست

مرود هیچ کسی دید بیدرخت مرود؟

خنک کسی که چو بو برد بوی او را برد

خنک کسی که گشادی بیافت چشم گشود

خنک کسی که از این بوی کرته یوسف

دلش چو دیده یعقوب خسته واشد زود

ز ناسپاسی ما بسته است روزن دل

خدای گفت که انسان لرَبّه لَکَنُود

تو سود می طلبی، سود میرسد از یار

ولی چو پی نبری کز کجاست سود، چه سود

ستاره ایست خدا را که در زمین گردد

که در هوای ویست آفتاب و چرخ کبود

بسا سحر که درآید به صومعه مؤمن

که من ستاره سعدم، ز من بجو مقصود

ستارهام که من اندر زمینم و بر چرخ

به صد مقامم یابند چون خیال خدود

زمینیان را شمعم، سماییان را نور

فرشتگان را روحم، ستارگان را بود

اگر چه ذره نمایم ولیک خورشیدم

اگر چه جزو نمایم مراست کل وجود

اگر چه قبله حاجات آسمان بودهست

به آسمان منگر، سوی من نگر، بین جود

ز روی نخوت و تقلید ننگ دارد از او

بلیس وار، که خود بس بود خدا مسجود

جواب گویدش آدم که این سجود او راست

تو احولی و دو میبینی از ضلال و جحود

ز گرد چون و چرا پردهای فرود آورد

میان اختر دولت، میان چشم حسود

ستاره گوید: « رو، پرده تو افزون باد

ز من نماندی تنها، ز حضرتی مردود »

بسا سؤال و جوابی که اندر این پردهست

بدین حجاب ندیدی خلیل را نمرود

چه پرده است حسد ای خدا میان دو یار

که دی چو جان بدهاند، این زمان چو گرگ عنود

چه پرده بود که ابلیس پیش از این پرده

به سجده بام سموات و ارض میپیمود

به رغبت و به نشاط و به رقت و به نیاز

به گونه گونه مناجات مهر میافزود

ز پرده حسدی ماند همچو خر بر یخ

که آن همه پر و بالش بدین حدث آلود

ز مسجد فلکش راند رو حدث کردی

حدیث مینشنود و حدث همیپالود

چرا روم؟ به چه حجت؟ چه کردهام؟ چه سبب؟

بیا که بحث کنیم ای خدای فرد ودود

اگر بَدست تو کردی که جمله کرده تست

ضلالت وثنی و مسیحیان و یهود

مرا چو گمره کردی مراد تو این بود

چنان کنم که نبینی ز خلق یک محمود

بگفت: اگر بگذارم برآ به کوه بلند

وگر نه قعر فرو رو چو لنگر مشدود

تو را چه بحث رسد با من؟ ای غُراب غروب

اگر نه مسخ شدستی ز لعنت مورود

خری که مات تو گردد، ببرد از در ما

نخواهمش که بود عابد چو ما معبود

ولی کسی که به دستش چراغ عقل بود

کجا گذارد نور و کجا رود سوی دود؟

بگفت: « من به دمی آن چراغ را بکشم »

بگفت: « باد نتاند چراغ صدق ربود »

هر آنک پف کند او بر چراغ موهبتم

بسوزد آن سر و ریشش چو هیزم موقود

هزار شکر خدا را که عقل کلی باز

ز بعد فرقت آمد به طالع مسعود

همه سپند بسوزیم بهر آمدنش

سپند چه که بسوزیم خویش را چون عود

چو خویش را بنمود او ز خویش خود ببریم

به کوه طور چه آریم کاه دودآلود؟

چو موش و مار شدستیم ساکن ظلمت

درون خاک مقیمان عالم محدود

چو موش جز پی دزدی برون نهایم از خاک

چه برخوریم از آن رفتن کژ مفسود؟

چو موش ماش رها کرد اژدهاش کنی

چو گربه طامع خوانش شود جمله اسود

خدای گربه بدان آفرید تا موشان

نهان شوند به خاک اندرون به حبس خلود

دم مسیح غلام دمت که پیش از تو

بد از زمانه دم گیر راه دم مسدود

همه کسان کس آنند کش کسی کرد او

همه جهانش ببخشید چون بر او بخشود

خموش باش که گفتار بیزبان داری

که تار او نبود نطق و بانگ و حرفش پود

چو سر ز سجده برآورد شمس تبریزی

هزار کافر و مؤمن نهاد سر به سجوداین ناکس را من آزمودم

فعلش همه مکر دیدم و زور

جادوست به فعل زشت زنهار

غره نشوی به صورت حور

گیتی به مثل سرای کار است

تا روز قیام و نفخت صورصبر کردن جان تسبیحات تست

صبر کن کانست تسبیح درست

هیچ تسبیحی ندارد آن درج

صبر کن الصبر مفتاح الفرج

صبر چون پول صراط آن سو بهشت

هست با هر خوب یک لالای زشت

تا ز لالا میگریزی وصل نیست

زانک لالا را ز شاهد فصل نیست


« برای دریافت ادامه اشعار به فایل PDF مراجعه نمایید.»

TagsComments

 1. 12345678901
  11 years, 4 months ago

  mr.shahbazi shoma pyambar zaman hastid

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #430
برنامه شماره ۴۳۰ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۵۰۰ - ۴۰۱
Views: 9,507
Submitted by: admin, Dec 05 2012


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S