Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #851

برنامه شماره ۸۵۱ گنج حضور

  • Currently 4.30/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 194 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۸۵۱ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی۱۳۹۹ تاریخ اجرا: ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ - ۸ بهمن


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۵۸۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1580, Divan e Shams


تا دلبرِ خویش را نبینیم

جُز در تَکِ خونِ دل نَشینیم(۱)


ما بِهْ نَشَویم از نصیحت

چون گمرهِ عشقِ آن بهینیم(۲)


اندر دلِ دَرد خانه داریم

درمان نَبُوَد چو همچنینیم


در حلقۀ عاشقانِ قُدسی

سَرحلقه چو گوهرِ نگینیم


حاشا(۳) که ز عقل و روحْ لافیم(۴)

آتش در ما اگر هَمینیم


گَر از عَقَباتِ(۵) روحْ جَستی

مستانه مَرو که در کَمینیم


چون فِتنه نشانِ آسمانیم

چونست که فتنۀ زمینیم؟


چون ساده تر از روانِ پاکیم

پُرنقش چرا مثالِ چینیم؟


پژمرده شود هزار دولت*

ما تازه و تَر چو یاسمینیم


گَر مُتَّهَمیم پیشِ هستی

اندر تُتُقِ(۶) فنا اَمینیم


ما پشت بدین وجود داریم

کاندر شکمِ فنا جَنینیم


تبریز، ببین چه تاج داریم

زان سَر که غلامِ شمسِ دینیم


* قرآن کریم، سوره الرحمن(۵۵)، آیه ۲۷و۲۶

Quran, Sooreh Ar-Rahman(#55), Line #26,27


« كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.» (۲۶)


« هر چه بر روى زمين است دستخوش فناست.»


« وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.» (٢٧)


« و ذات پروردگار صاحب جلالت و اكرام توست 

كه باقى مىماند.»


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۶۶۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #5, Line #662 


رَغمِ این نفس قبیحهخُوی را

که نپوشد رُو، خراشم روی را


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۵۵۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #5, Line #550 


چون ز زنده مُرده بیرون میکند

نفسِ زنده سویِ مرگی میتَند


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۴۰۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #3, Line #2404 


دوزخ ست آن خانه کآن بی روزن است

اصلِ دین، ای بنده رَوزَن کردن است


مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۰۹۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #6, Line #3094 


خانهای را کِش دریچهست آن طرف

دارد از سَیْران آن یوسف شرف


هین دریچه سوی یوسف باز کن

وز شکافش فُرجهای(۷) آغاز کن


عشقورزی، آن دریچه کردن است

کز جمالِ دوست، سینه روشن است


پس هماره روی معشوقه نگر

این به دستِ توست، بشنو ای پدر


حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارهٔ ۱۲۲

Hafez Poem(Qazal)# 122, Divan e Qazaliat


گرت هواست که معشوق نگسلد(۸) پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۳۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2131, Divan e Shams


تو لَیْلَةُ القَبْری(۹) برو تا لَیلَةُ القَدری(۱۰) شوی

چون قدر مر ارواح را کاشانه شو(۱۱)، کاشانه شو


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۱۹۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #5, Line #3196 


تا کُنی مَر غیر را حَبْر و سَنی

خویش را بَدخو و خالی میکُنی


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۹۹۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #3, Line #2996 


ساخت موسی قدس در، بابِ صَغیر

تا فرود آرند سر قومِ زَحیر


زآنکه جَبّاران بُدند و سرفراز

دوزخ آن بابِ صغیر است و نیاز 


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۵۵۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1551, Divan e Shams


از اصل چو حورزاد باشیم

شاید که همیشه شاد باشیم


ما دادِ طَرَب دهیم تا ما

در عشقْ امیرِ داد باشیم


چون عشق بنا نهاد ما را

دانی که نِکونَهاد باشیم


در عشقِ تواَم گُشادْ دیده

چون عشقِ تو با گُشاد باشیم


ما را چو مُراد‌‌ بیمُرادیست

پس ما همه بر مُراد باشیم


چون بَندۀ بندگانِ عشقیم

کیخُسرو و کیقُباد باشیم


چون یوسفِ آن عزیزِ مِصریم

هر چند که در مَزاد(۱۲) باشیم


بر چهرۀ یوسفی حجابیست

اندر پسِ پرده راد باشیم(۱۳)*


خود باد حجاب را رُبایَد

ما منتظرانِ باد باشیم


ما دل به صَلاحِ دین سپردیم

تا در دلِ او به یاد باشیم


* قرآن کریم، سوره یوسف(۱۲)، آیه ۲۳

Quran, Sooreh Yusuf(#12), Line #23


« وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ 

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ 

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.»


« و آن زن كه يوسف در خانهاش بود، در پى كامجويى 

از او مىبود. و درها را بست و گفت: بشتاب. گفت: پناه 

مىبرم به خدا. او پروراننده من است و مرا منزلتى نيكو 

داده و ستمكاران رستگار نمىشوند.»


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۰۸۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1088, Divan e Shams


سَر فرو کن به سَحَر، کز سَرِ بازارِ نظر

طَبلۀ(۱۴) کالبَد آوردهام آخر بنگر


بر سَرِ کوی تو پُرطَبلۀ من بین و بِخَر

شانهها و شَبِهها(۱۵) و سَره روغنها تَر


شَبۀ من غمِ تو، روغنِ من مَرهمِ تو

شانهام مَحرمِ آن زلفِ پُر از فتنه و شر


از فراقت تَلَفَم، گشته خیالت عَلَفم

که دلم را شکمی شد ز تو پُر جوعِ بَقَر(۱۶)


من ندانم چه کَسَم، کز شِکَرت پُرهَوَسَم

ای مگسها شده از ذوقِ شِکَرهات شِکَر(۱۷)


پرده بردار، صبا، از بَرِ آن شُهره قَبا(۱۸)

تا ز سیمین بَرِ او گردد کارم همه زَر


چند گویی تو: بِجو یار و ازو دست بِشو؟

در دو عالم نَبُوَد یارِ مرا یارِ دگر


چون خِرَد مانَد و دل با من؟ ای خواجه بِهل

ماه و خورشید که دیدست در اعضایِ بَشر؟


چونکه در جانِ منی، شِسته(۱۹) به چشمانِ منی

شمسِ تبریز، خداوند، تو چونی به سفر؟


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۲۵۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1254, Divan e Shams


من توام، تو منی ای دوست، مرو از بَرِ خویش

خویش را غیر مَیَنگار و مَران از دَرِ خویش


سَر و پا گم مکن از فتنۀ بیپایانت

تا چو حیران بزنم پایِ جَفا بر سرِ خویش


آنکه چون سایه ز شخصِ تو جدا نیست منم

مَکش ای دوست تو بر سایۀ خود خنجرِ خویش


ای درختی که به هر سوت هزاران سایهست

سایهها را بِنَواز و مَبُر از گوهرِ خویش


سایهها را همه پنهان کُن و فانی در نور

بَرگُشا طَلعَتِ(۲۰) خورشیدِ رخِ اَنورِ(۲۱) خویش


مُلکِ دل از دودِلیِّ تو مُخَبَّط(۲۲) گَشتَست

بر سرِ تخت برآ، پا مَکش از منبرِ خویش


عقل تاجَست، چنین گفت به تَثمیل علی

تاج را گوهرِ نو بخش تو از گوهرِ خویش

(۱) نَشینیم: ننشینیم   

(۲) بهینگزیده ترین، بهترین

(۳) حاشا: مبادا، هرگز 

(۴) لاف: گفتار بیهوده و گزاف

(۵) عَقَبات: جمعِ عَقَبه، به معنی گردنه ها، گریوه ها

(۶) تُتُق: پرده، حجاب

(۷) فُرجه: تماشا

(۸) گسلیدن: پاره کردن، جدا کردن

(۹) لَیْلَةُ القَبْر: شب اوّل قبر که تاریک است.

(۱۰) لَیلَةُ القَدر: آن شب قدر که در قرآن برتر از هزار ماه توصیف شده است.

(۱۱) کاشانه شو: در قرآن آمده است که شب قدر ملایکه و ارواح از آسمان به زمین فرود می آیند و بدین گونه شب قدر کاشانه ارواح است.

(۱۲) مَزاد: مزایده، افزودن قیمت چیزی، حرّاج

(۱۳) اندر پسِ پرده راد باشیم: اشاره به امتناع یوسف از پذیرفتن تقاضای زلیخا در خلوت.

(۱۴) طَبله: صندوق کوچکی که معمولا در آن عطر، دارو و جواهرات نگه داری میکردند.

(۱۵) شَبِه‌: نوعی سنگ سیاه زینتی

(۱۶) جوعِ بَقَر: بیماری که شخص از خوردن سیر نمی شود.

(۱۷) شِکَر: مخفّف شکار، شکار شده

(۱۸) شُهره قَباآن که جامۀ فاخر و گرانبها یا پَست و ارزان قیمت پوشد.

(۱۹) شِستهنشسته 

(۲۰) طَلعَتروی، چهره، رخسار

(۲۱) اَنور: روشن تر، درخشان تر 

(۲۲) مُخَبَّطپریشان عقل، دیوانه، دارای خبط دماغ

************************

تمام اشعار برنامه بر اساس فرمت سایت گنج نما برای جستجوی آسان


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۵۸۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1580, Divan e Shams


تا دلبر خویش را نبینیم

جز در تک خون دل نشینیم


ما به نشویم از نصیحت

چون گمره عشق آن بهینیم


اندر دل درد خانه داریم

درمان نبود چو همچنینیم


در حلقه عاشقان قدسی

سرحلقه چو گوهر نگینیم


حاشا که ز عقل و روح لافیم

آتش در ما اگر همینیم


گَر از عقبات روح جستی

مستانه مرو که در کمینیم


چون فتنه نشان آسمانیم

چونست که فتنه زمینیم


چون ساده تر از روان پاکیم

پرنقش چرا مثال چینیم


پژمرده شود هزار دولت*

ما تازه و تر چو یاسمینیم


گر متهمیم پیش هستی

اندر تتق فنا امینیم


ما پشت بدین وجود داریم

کاندر شکم فنا جنینیم


تبریز ببین چه تاج داریم

زان سر که غلام شمس دینیم


* قرآن کریم، سوره الرحمن(۵۵)، آیه ۲۷و۲۶

Quran, Sooreh Ar-Rahman(#55), Line #26,27


« كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.» (۲۶)


« هر چه بر روى زمين است دستخوش فناست.»


« وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.» (٢٧)


« و ذات پروردگار صاحب جلالت و اكرام توست 

كه باقى مىماند.»


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۶۶۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #5, Line #662 


رغم این نفس قبیحهخوی را

که نپوشد رو خراشم روی را


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۵۵۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #5, Line #550 


چون ز زنده مرده بیرون میکند

نفس زنده سوی مرگی میتند


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۴۰۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #3, Line #2404 


دوزخ ست آن خانه کان بی روزن است

اصل دین ای بنده روزن کردن است


مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۰۹۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #6, Line #3094 


خانهای را کش دریچهست آن طرف

دارد از سیران آن یوسف شرف


هین دریچه سوی یوسف باز کن

وز شکافش فرجهای آغاز کن


عشقورزی آن دریچه کردن است

کز جمال دوست سینه روشن است


پس هماره روی معشوقه نگر

این به دست توست بشنو ای پدر


حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارهٔ ۱۲۲

Hafez Poem(Qazal)# 122, Divan e Qazaliat


گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۳۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2131, Divan e Shams


تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی

چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۱۹۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #5, Line #3196 


تا کنی مر غیر را حبر و سنی

خویش را بدخو و خالی میکنی


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۹۹۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book #3, Line #2996 


ساخت موسی قدس در باب صغیر

تا فرود آرند سر قوم زحیر


زآنکه جباران بدند و سرفراز

دوزخ آن باب صغیر است و نیاز 


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۵۵۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1551, Divan e Shams


از اصل چو حورزاد باشیم

شاید که همیشه شاد باشیم


ما داد طرب دهیم تا ما

در عشق امیر داد باشیم


چون عشق بنا نهاد ما را

دانی که نکونهاد باشیم


در عشق توام گشاد دیده

چون عشق تو با گشاد باشیم


ما را چو مراد‌‌ بیمرادیست

پس ما همه بر مراد باشیم


چون بنده بندگان عشقیم

کیخسرو و کیقباد باشیم


چون یوسف آن عزیز مصریم

هر چند که در مزاد باشیم


بر چهره یوسفی حجابیست

اندر پس پرده راد باشیم*


خود باد حجاب را رباید

ما منتظران باد باشیم


ما دل به صلاح دین سپردیم

تا در دل او به یاد باشیم


* قرآن کریم، سوره یوسف(۱۲)، آیه ۲۳

Quran, Sooreh Yusuf(#12), Line #23


« وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ 

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ 

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.»


« و آن زن كه يوسف در خانهاش بود، در پى كامجويى 

از او مىبود. و درها را بست و گفت: بشتاب. گفت: پناه 

مىبرم به خدا. او پروراننده من است و مرا منزلتى نيكو

داده و ستمكاران رستگار نمىشوند.»


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۰۸۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1088, Divan e Shams


سر فرو کن به سحر کز سر بازار نظر

طبله کالبد آوردهام آخر بنگر


بر سر کوی تو پرطبله من بین و بخر

شانهها و شبهها و سره روغنها تر


شبه من غم تو روغن من مرهم تو

شانهام محرم آن زلف پر از فتنه و شر


از فراقت تلفم گشته خیالت علفم

که دلم را شکمی شد ز تو پر جوع بقر


من ندانم چه کسم کز شکرت پرهوسم

ای مگسها شده از ذوق شکرهات شکر


پرده بردار صبا از بر آن شهره قبا

تا ز سیمین بر او گردد کارم همه زر


چند گویی تو بجو یار و ازو دست بشو

در دو عالم نبود یار مرا یار دگر


چون خرد ماند و دل با من ای خواجه بهل

ماه و خورشید که دیدست در اعضای بشر


چونکه در جان منی شسته به چشمان منی

شمس تبریز خداوند تو چونی به سفر


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۲۵۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1254, Divan e Shams


من توام تو منی ای دوست مرو از بر خویش

خویش را غیر مینگار و مران از در خویش


سر و پا گم مکن از فتنه بیپایانت

تا چو حیران بزنم پای جفا بر سر خویش


آنکه چون سایه ز شخص تو جدا نیست منم

مکش ای دوست تو بر سایه خود خنجر خویش


ای درختی که به هر سوت هزاران سایهست

سایهها را بنواز و مبر از گوهر خویش


سایهها را همه پنهان کن و فانی در نور

برگشا طلعت خورشید رخ انور خویش


ملک دل از دودلی تو مخبط گشتست

بر سر تخت برآ پا مکش از منبر خویش


عقل تاجست چنین گفت به تثمیل علی

تاج را گوهر نو بخش تو از گوهر خویش

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #851
برنامه شماره ۸۵۱ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۹۰۰ - ۸۰۱
Views: 4,565
Submitted by: admin, Jan 28 2021


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S