Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #533

برنامه شماره ۵۳۳ گنج حضور

 • Currently 4.35/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 74 votes
Comments (3)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۳۳ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی


PDF ،تمامی اشعار این برنامه


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۶۲۶


ای دل تو در این غارت و تاراج چه دیدی؟

تا رخت گُشادی و دکان بازکشیدی

چون جولَهه حرص در این خانه ویران

از آب دهان دام مگس گیر تنیدی

از لذت و از مستی این دانه دنیا

پنداشت دل تو که از این دام رهیدی

در سیل کسی خانه کند از گل و از خاک؟!

در دام کسی دانه خورد هیچ شنیدی؟!

ای دل بِبُر از دام و برون جه تو به هنگام

آن سوی که در روضه ارواح دویدی

ای روح، چو طاووس بیفشان تو پر عقل

یا یاد نداری تو که بر عرش پریدی؟

از عرش سوی فرش فتادی و قضا بود

دادی تو پر خویش و دو سه دانه خریدی

چون گرسَنه قحط در این لقمه فتادی

گه لب بگَزیدی و گهی دست خَلیدی

کو همت شاهانه؟ نه زان دایه دولت

زان شیر، تَباشیر سعادت بِمَزیدی؟

آن خوی ملوکانه که با شیر فرورفت

والله که نیامیزد با خون و پلیدی

آن شاه گِل ما به کَف خویش سرشتست

آن همت و بَخشِشْ ز کِف شاه چشیدی

والله که در آن زاویه کاوراد اَلَسْت است

آموخت تو را شاه تو شِیخی و مُریدی

آموخت تو را که دل و دلدار یکی اند

گه قفل شود، گاه کند رسم کلیدی

گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند

گه تازه و برجسته گهی کهنه قَدیدی

ای سیل در این راه تو بالا و نشیبست

تَلوین برود از تو چو در بحر رسیدی

ای خاک از این زخم پیاپی تو نَژَندی

وی چرخ از این بار گران سنگ، خمیدی

ای بحر حقایق که زمین موج و کف تست

پنهانی و در فعل، چه پیدا و پَدیدی!

ای چشمه خورشید که جوشیدی از آن بحر

تا پرده ظلمات بانوار دریدی

هر خاک که در دست گرفتی همه زر شد

شد لعل و زمرد ز تو سنگی که گُزیدی

بس تلخ و ترش از تو چو حلوا و شکر شد

بِگُزیده شد آن میوه که او را بِگَزیدی

شاگرد کی بودی؟ که تو استاد جهانی

این صنعت بی‌آلت و بی‌کف ز کی دیدی؟

چون مَرکَب جبریلی و از سُمّ تو هر خاک

سبزه شود، آخر ز چه کُهسار چریدی؟

خامش کن و یاد آور آن را که به حَضْرَت

صد بار از این ذکر و از این فکر بریدی


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ٣٧٨٨


شیر حَقَّم، نیستم شیر هوا

فِعْل من بر دین من باشد گُوا

«ما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ»(۱)ام در حِراب

من چو تیغم، وان زننده آفتاب


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۶۱۵


تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت

گفت ایزد: «ما رَمَیْتَ ِاذْ رَمَیْت»

گر بِپَرّانیم تیر، آن نه ز ماست

ما کمان و تیراندازش خداست


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۷۹۰


رخت خود را من ز رَهْ برداشتم

غیر حق را من عدم اِنْگاشتم

سایه‌ای‌ام کَدخداام آفتاب

حاجِبَم من، نیستم او را حِجاب

من چو تیغم، پر گُهَرهای وصال

زنده گردانم نه کُشته در قِتال

خون نپوشد گوهر تیغ مرا

باد از جا کی برد میغ مرا؟

کَهْ نِیَم، کوهم ز حِلْم و صبر و داد

کوه را کی در رُباید تُندباد؟

آن که از بادی رَوَد از جا، خَسی ست

زانک باد ناموافق خود بَسی ست


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۱۷


این ثَنا گفتن ز من ترک ثَناست

کین دلیل هستی و هستی خطاست

پیش هست او بباید نیست بود

چیست هستی پیش او؟ کور و کبود

گر نبودی کور، زو بُگْداختی

گرمی خورشید را بِشْناختی

ور نبودی او کَبود از تَعْزیَت

کی فَسُردی همچو یخ این ناحیَت؟


(۱) قرآن کریم، سوره انفال (۸)، آیه ۱۷


"… وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ …"


ترجمه فارسی


"… و تو تیر نیفکندی آنگاه که تیر افکندی، بلکه خدا تیر افکند…"


ترجمه انگلیسی"...When you threw arrow, you did not throw it, but god did..."

TagsComments

 1. mo11111
  9 years, 7 months ago

  پیش هست او بباید نیست بود
  خيلي ممنون از برنامه بسيار خوب شما
 2. feramiri4622
  9 years, 7 months ago

  مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت518
  پیش هست اوبباید نیست بود
  چیست هستی پیش او ؟ کوروکبود
  اساس تشخیص مرز بین حضور وهم هویت شدگی وفضای درد راچقدر زیبا تفس
 3. feramiri4622
  9 years, 7 months ago

  مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت518
  پیش هست اوبباید نیست بود
  چیست هستی پیش او ؟ کوروکبود
  اساس تشخیص مرز بین حضور وهم هویت شدگی وفضای درد راچقدر زیبا تفس

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #533
برنامه شماره ۵۳۳ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 9,981
Submitted by: admin, Nov 26 2014


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S