Parviz Shahbazi

Ganje Hozour Program #572

برنامه شماره ۵۷۲ گنج حضور

  • Currently 4.13/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 193 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۵۷۲ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

 ۱۳۹۴ تاریخ اجرا: ۷ سپتامبر ۲۰۱۵ ـ ۱۷ شهریور 
مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۵


ای نوش کرده نیش را، بی‌خویش کن باخویش را

باخویش کن بی‌خویش را، چیزی بده درویش را 

تشریف(۱) ده عشاق را، پرنور کن آفاق را

بر زهر زن تریاق(۲) را، چیزی بده درویش را 

با روی همچون ماه خود، با لطف مسکین خواه خود

ما را تو کن همراه خود، چیزی بده درویش را 

چون جلوه مه می‌کنی وز عشق آگه می‌کنی

با ما چه همره می‌کنی؟ چیزی بده درویش را 

درویش را چه بود نشان؟ جان و زبان درفشان

نی دلق(۳) صدپاره کشان، چیزی بده درویش را 

هم آدم و آن دم توی، هم عیسی و مریم توی

هم راز و هم محرم توی، چیزی بده درویش را 

تلخ از تو شیرین می‌شود، کفر از تو چون دین می‌شود

خار از تو نسرین می‌شود، چیزی بده درویش را 

جان من و جانان من، کفر من و ایمان من

سلطان سلطانان من، چیزی بده درویش را 

ای تن پرست بوالحزن، در تن مپیچ و جان مکن

منگر به تن، بنگر به من، چیزی بده درویش را 

امروز ای شمع آن کنم، بر نور تو جولان کنم

بر عشق جان افشان کنم، چیزی بده درویش را 

امروز گویم چون کنم، یک باره دل را خون کنم

وین کار را یک سون(۴) کنم، چیزی بده درویش را 

تو عیب ما را کیستی؟ تو مار یا ماهیستی؟

خود را بگو تو چیستی؟ چیزی بده درویش را 

جان را درافکن در عدم، زیرا نشاید ای صنم

تو محتشم(۵) او محتشم، چیزی بده درویش را 


مولوی، مثنوی، دفتراول، بیت ۹۷۸


سر شکسته نیست این سر را مبند

یک دو روزک جهد کن باقی بخند

بد مُحالی(۶) جست کو دنیا بجست

نیک حالی جست کو عقبی بجست

مکرها در کسب دنیا بارد(۷) است

مکرها در ترک دنیا وارد(۸) است   

مکر آن باشد که زندان حفره(۹) کرد

آنک حفره بست آن مکری است سرد

این جهان زندان و ما زندانیان

حفره‌کن زندان و خود را وا رهان

چیست دنیا از خدا غافل بدن

نه قماش(۱۰) و نقره و میزان(۱۱) و زن 

مال را کز بهر دین باشی حَمول(۱۲)

نِعمَ مالٌ صالحٌ خواندش رسول

آب در کشتی هلاک کشتی است

آب اندر زیر کشتی پشتی(۱۳) است

چونک مال و ملک را از دل براند

زان سلیمان خویش جز مسکین نخواند 

کوزهٔ سربسته اندر آب زفت(۱۴)

از دل پر باد فوق آب رفت 

باد درویشی چو در باطن بود

بر سر آب جهان ساکن بود 

گر چه جملهٔ این جهان ملک وی است

ملک در چشم دل او لاشِی‌ْ (۱۵)است 

پس دهان دل ببند و مُهر کن

پر کنش از بادگیرِ(۱۶) مِنْ لَدُن(۱۷)


حکیم سنایی، قصیده شماره ۱۰۸


بیرون خرام و برنشین بر شهپر(۱۸) روح‌الامین(۱۹)

آخر گزافست(۲۰) این چنین تو محتشم او محتشم 

بستان الاهی جام را بردار از آدم دام را

در باز ننگ و نام را اندر خرابات قدم

از عشق کانی کن دگر وز باده جانی کن دگر

وز جان جهانی کن دگر بنشین درو شاد و خرم   (۱) تشریف: شریف گردانیدن، بزرگ داشتن، لباسی که شاهان 

به بزرگان می دادند، خلعت.

(۲تریاق: پادزهر، تریاک.

(۳دلق: خرقه، پوستین، جامۀ درویشی، لباس ژنده و مرقع که 

درویشان به تن میکنند.

(۴) سون: سو، طرف، جانب، کنار.

(۵مُحْتَشَمباحشمت، دارای شکوه، ثروتمند.

(۶مُحال: ناممکن و ناشدنی.

(۷بارد: سرد، خنک و ناخوشایند، در اینجا، نامربوط و ناوارد و ناروا.

(۸وارد: جایز و روا

(۹حفره: سوراخ، گودال، مَغاک.

(۱۰قماش: رخت، متاع و اسباب خانه.

(۱۱) میزان: ترازو

(۱۲حَمول: بسیار حمل کننده، بردبار، شکیبا.

(۱۳پشتی: حامی، پشت و پناه.

(۱۴زفت:‌ درشت، ستبر، عظیم.

(۱۵لاشِیْ: هیچ، چیزی که وجود ندارد، مخفف لاشَئ.

(۱۶بادگیر: مجرایی که برای جریان هوا در سقف یا دیوار سازند.

(۱۷علم لَدُنی: علمی است که از طریق کشف و الهام 

حاصل می شود و مختص اهل قرب است و تنها با تعلیم و 

تفهیم ربّانی به دست می آید نه با دلایل عقلی.

(۱۸شهپر: پر بزرگ پرنده، شهبال.

(۱۹)روح‌الامین: جبرئیل

(۲۰گزاف: بیهوده، عبث.

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganje Hozour Program #572
برنامه شماره ۵۷۲ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۶۰۰ - ۵۰۱
Views: 10,712
Submitted by: admin, Sep 09 2015


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S