Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #454

برنامه شماره ۴۵۴ گنج حضور

  • Currently 4.35/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
out of 49 votes
Comments (0)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۴۵۴ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی
مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۴۳۶


موشکی در کف مهار اشتری

در ربود و شد روان او از مِری

اشتر از چستی که با او شد روان

موش غِرّه شد که هستم پهلوان

بر شتر زد پرتو اندیشه اش

گفت بنمایم ترا تو باش خوش

تا بیامد بر لب جوی بزرگ

کاندرو گشتی زبون پیل سترگ

موش آنجا ایستاد و خشک گشت

گفت اشتر: ای رفیق کوه و دشت

این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟

پا بنه مردانه اندر جو درآ

تو قلاووزی و پیش آهنگ من

درمیان ره مباش و تن مزن

گفت: این آب شگرفست و عمیق

من همی ترسم ز غرقاب ای رفیق

گفت اشتر: تا ببینم حد آب

پا درو بنهاد آن اشتر شتاب

گفت تا زانوست آب ای کور موش

از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش

گفت: مور تست و ما را اژدهاست

که ز زانو تا به زانو فرقهاست

گر تو را تا زانو است ای پر هنر

مر مرا صد گز گذشت از فرق سر

گفت گستاخی مکن بار دگر

تا نسوزد جسم و جانت زین شرر

تو مری با مثل خود موشان بکن

با شتر مر موش را نبود سخن

گفت: توبه کردم از بهر خدا

بگذران زین آب مهلک مر مرا

رحم آمد مر شتر را گفت هین

برجه و بر کودبان من نشین

این گذشتن شد مسلم مر مرا

بگذرانم صد هزاران چون ترا

چون پیمبر نیستی پس رو به راه

تا رسی از چاه روزی سوی جاه

تو رعیت باش چون سلطان نه ای

خود مران چون مرد کشتیبان نه ای

چون نه ای کامل دکان تنها مگیر

دست خوش می باش تا گردی خمیر

اَنْصِتوا را گوش کن خاموش باش

چون زبان حق نگشتی گوش باش

ور بگویی شکل استفسار گو

با شهنشاهان تو مسکین وار گو

ابتدای کبر و کین از شهوتست

راسخی شهوتت از عادتست

چون ز عادت گشت محکم خوی بد

خشم آید بر کسی کت واکشد

چون که تو گِل خوار گشتی هر که او

واکشد از گِل ترا باشد عدو

بت پرستان چونک گرد بت تنند

مانعان راه بت را دشمن اند

چونک کرد ابلیس خو با سروری

دید آدم را به چشم منکری

که به از من سروری دیگر بود

تا که او مسجود چون من کس شود

سروری زهرست جز آن روح را

کو بود تریاق لانی ز ابتدا

کوه اگر پر مار شد باکی مدار

کو بود در اندرون تریاق‌زار

سروری چون شد دماغت را ندیم

هر که بشکستت شود خصم قدیم

چون خلاف خوی تو گوید کسی

کینه ها خیزد ترا با او بسی

که مرا از خوی من بر می‌کند

مر مرا شاگرد و تابع می کند

چون نباشد خوی بد محکم شده

کی فروزد از خلاف آتش درو

با مخالف او مدارایی کند

در دل او خویش را جایی کند

زانکه خوی بد بگشتست استوار

مور شهوت شد ز عادت همچو مار

مار شهوت را بکش در ابتلا

ورنه اینک گشت مارت اژدها

لیک هر کس مور بیند مار خویش

تو ز صاحبدل کن استفسار خویش

تا نشد زر مس نداند من مسم

تا نشد شه دل نداند مفلسم

خدمت اکسیر کن مس وار تو

جور می کش ای دل از دلدار تو

کیست دلدار؟ اهل دل نیکو بدان

که چو روز و شب جهانند از جهان

عیب کم گو بندهٔ الله را

متهم کم کن به دزدی شاه را


مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۱۹۶


تا کنی مر غیر را حَبر و سَنی

خویش را بدخو و خالی می کنی

متصل چون شد دلت با آن عَدَن

هین بگو مَهراس از خالی شدن

امر قُل زین آمدش کای راستین

کم نخواهد شد بگو دریاست این

اَنصِتوا یعنی که آبت را به لاغ

هین تلف کم کن که لب خشکست باغ


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۰۸۲


آن مگس بر برگ کاه و بول خر

همچو کشتیبان همی افراشت سر

گفت من دریا و کشتی خوانده ام

مدتی در فکر آن می مانده ام

اینک این دریا و این کشتی و من

مرد کشتیبان و اهل و رای زن

بر سر دریا همی راند او عَمَد

می نمودش آن قدر بیرون ز حد

بود بی حد آن چمین نسبت بدو

آن نظر که بیند آن را راست کو

عالَمش چندان بُوَد کش بینشست

چشم چندین بحر همچندینشست

صاحب تاویل باطل چون مگس

وهم او بول خر و تصویر خس

گر مگس تاویل بگذارد به رای

آن مگس را بخت گرداند همای

آن مگس نبود کِش این عبرت بود

روح او نه در خور صورت بود


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۷۹


گر نداری تو دم خوش در دعا

رو دعا می‌خواه ز اِخوان صفا


مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۳۹۷۷


مرغ جانش موش شد سوراخ‌جو

چون شنید از گُربگان او عَرِّجُوا

زان سبب جانش وطن دید و قرار

اندرین سوراخ دنیا موش‌وار

هم درین سوراخ بنّایی گرفت

درخور سوراخ دانایی گرفت

پیشه‌هایی که مرو را در مزید

کاندرین سوراخ کار آید گزید

زانک دل بر کَند از بیرون شدن

بسته شد راه رهیدن از بدن

TagsComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #454
برنامه شماره ۴۵۴ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۵۰۰ - ۴۰۱
Views: 8,439
Submitted by: admin, May 22 2013


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S