Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Program #492

برنامه شماره ۴۹٢ گنج حضور

 • Currently 4.22/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
out of 99 votes
Comments (3)

    
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Support Ganje Hozour (حمایت از گنج حضور)

Link to this video/audio

Description

برنامه شماره ۴۹۲ گنج حضور
اجرا: پرویز شهبازی

 PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت 


تمامی اشعار این برنامه، PDF


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۶۴۹


بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد

از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد

چون باز که برباید مرغی به گه صید

بربود مرا آن مه و بر چرخ دوان شد

در خود چو نظر کردم خود را بندیدم

زیرا که در آن مه تنم از لطف چو جان شد

در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم

تا سر تجلی ازل جمله بیان شد

نُه چرخ فلک جمله در آن ماه فروشد

کشتی وجودم همه در بحر نهان شد

آن بحر بزد موج و خرد باز برآمد

و آوازه درافکند چنین گشت و چنان شد

آن بحر کفی کرد و به هر پاره از آن کف

نقشی ز فلان آمد و جسمی ز فلان شد

هر پاره کف جسم کز آن بحر نشان یافت

در حال گدازید و در آن بحر روان شد

بی دولت مخدومی شمس الحق تبریز

نی ماه توان دیدن و نی بحر توان شد


 ۶۹ هلالی جغتایی، غزلیات، غزل شماره 


گفتم همیشه فکر وصال تو می‌کنم

در خنده شد که این همه فکر محال چیست؟

دردا که عمر در شب هجران گذشت و من

آگه نیم هنوز که روز وصال چیست؟

چون حل نمی‌شود به سخن مشکلات عشق

در حیرتم که فایدهٔ قیل و قال چیست؟


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۶۴۶


دارُالحَرَج امروز چو دارُالفَرَجی شد

کان شادی و آن مستی بسیار درآمد

بربند لب اکنون که سخن گستر بی‌لب

بی حرف سیه روی به گفتار درآمد


مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۹۴۵


دفع کن از مغز و از بینی زُکام

تا که ریحُ الله در آید در مشام

هیچ مگذار از تب و صفرا اثر

تا بیابی از جهان طعم شکر

داروی مردی کن و عِنّین مپوی

تا برون آیند صد گون خوب‌روی


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۱۵۵


از آن مقام که نبود گشاد، زود گذر

برو به سوی خریدار خویش همچون زر

درخت اگر متحرک شدی ز جای به جا

نه رنج اره کشیدی نه زخم‌های تبر

زمان چو حاکم تست و مکان چو معبر تو

مکان نیک گزین و زمان نکو بنگر

چنان شوی که مکان و زمان و اهل زمان

دگر نتاند کردن به فعل در تو اثر

تو تیره گردی از شب چو آینه گردون

نه زردروی خزان گردی از هوا چو شجر


انوری، دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۷۲


درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای

نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر


مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۹۷۸


سر شکسته نیست این سر را مبند

یک دو روزک جهد کن باقی بخند

بَد مُحالی جست کو دنیا بجُست

نیک حالی جست کو عُقبی بجُست

مکرها در کسب دنیا باردست

مکرها در ترک دنیا واردست

مکر آن باشد که زندان حفره کرد

آنک حفره بست آن مکریست سرد

این جهان زندان و ما زندانیان

حفره‌کن زندان و خود را وا رهان

چیست دنیا؟ از خدا غافل بُدن

نه قماش و نقره و میزان و زن

آب در کشتی هلاک کشتی است

آب اندر زیر کشتی پشتی است

کوزهٔ سربسته اندر آبِ زَفت

از دل پر باد فوق آب رفت

باد درویشی چو در باطن بود

بر سر آب جهان ساکن بود

گر چه جملهٔ این جهان مُلک ویست

مُلک در چشم دل او لاشَیْ‌ست

پس دهان دل ببند و مُهر کن

پُر کُنَش از بادگیرِ مِنْ لَدُن

جهد حقست و دوا حقست و درد

منکر اندر جَحْدِ جهدش جهد کرد


مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۱۴۲


درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر

نه رنج اره کشیدی نه زخم‌های تبر

ور آفتاب نرفتی به پر و پا همه شب

جهان چگونه منور شدی بگاه سحر

ور آب تلخ نرفتی ز بحر سوی افق

کجا حیات گلستان شدی به سیل و مطر

چو قطره از وطن خویش رفت و بازآمد

مصادف صدف او گشت و شد یکی گوهر

نه یوسفی به سفر رفت از پدر گریان

نه در سفر به سعادت رسید و ملک و ظفر

نه مصطفی به سفر رفت جانب یثرب

بیافت سلطنت و گشت شاه صد کشور

وگر تو پای نداری سفر گزین در خویش

چو کان لعل پذیرا شو از شعاع اثر

ز خویشتن سفری کن به خویش ای خواجه

که از چنین سفری گشت خاک معدن زر

ز تلخی و ترشی رو به سوی شیرینی

چنانک رست ز تلخی هزار گونه ثمر

ز شمس مفخر تبریز جوی شیرینی

از آنک هر ثمر از نور شمس یابد فر

TagsComments

 1. Tokitech
  10 years, 3 months ago

  سلامتی و طول عمر با عزت و سر بلندی برایتان آرزو دارم.خیلی دوستت
  ان دارم
 2. lili1350
  10 years, 4 months ago

  خواستم بگم ازاین برنامه جواب سوال بیجوابم رایافتم اینکه باید همه آنچه دیگران بامن میکنندراچرا بایدبپذیرم؟بایدهمه راجذب کنم تا آینه شوم تاستارگان آسمان وجودم بدرخشندیافتم بالاخره یافتم ومیدانم چه باید بکنم .البته قبلش به امید یافتن جواب مبلغ عضویت رازیادکردم استادعزیزم بازهم مثل همیشه جواب داداستاد عزیزم خیلی دوست دارم
 3. jahangir
  10 years, 4 months ago

  دریچه ای بر آگاهی آسمانی و یکتائی
  فضای درونی که به بیکرانگی می پیوندد

Sign in or sign up to post comments.
Parviz Shahbazi
Ganj e Hozour Program #492
برنامه شماره ۴۹٢ گنج حضور
Category:
برنامه های تصویری گنج حضور
برنامه های تصویری ۵۰۰ - ۴۰۱
Views: 10,947
Submitted by: admin, Feb 12 2014


حمایت گنج حضور


 بیننده عزیز برنامه گنج حضور:

  با سلام و احوالپرسی، با تشکر و قدردانی ازشما که این برنامه را تماشا می کنید، از شما تقاضا  داریم که عضو خانواده گنج حضور شوید و به هر اندازه که می توانید و می خواهید این برنامه و تلویزیون را ،هر ماهه، حمایت مالی کنید. لطفاً به این امر مهم توجه فرمایید که برای ادامه خدمات  فرهنگی این تلویزیون حمایت مالی اشخاصی که از آن استفاده می کنند، ضروری است. این تلویزیون منبع دیگری برای درآمد ندارد. لطفاً تصمیم خود را در این مورد به ایمیل: support@parvizshahbazi.com اطلاع دهید.


در صورت لزوم با ‍پشتیبانی گنج حضور با شماره 001-438-686-7580 تماس بگیرید.


حمایت مالی به روشهای آسان زیر امکان پذیر است:

     

   
   

    ۱- از طریق کردیت کارت و Paypal۲- از طریق دادن کردیت کارت خودتان به ما، تا هر ماهه به مقداری که شما می خواهید، بعنوان حق عضویت، چارج شود.

۳- از طریق فرستادن چک به آدرس زیر: Parviz Shahbazi

P.O. Box 745 Woodland Hills, CA

91365 USA.                

۴- از طریق فرستادن پول نقد به حساب بانکی گنج حضور، از تمام نقاط دنیا غیر از ایران، یا واریز (Deposit) کردن از نقاط مختلف آمریکا یا کانادا، به شرح  زیر: 

 

 

WELLS FARGO BANK6001 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA

91367 USA.

Beneficiary Name: TREASURE OF PRESENCE FOUNDATION, INC.


Account #: 9375957264 Routing: 121000248


Swift #WFBIUS6S